Webredaktør


Aarhus Købmandsskole


2009 - 2009

Færdigheder:

Koder: HTML, CSS, PHP, ASP, JavaScript, Iframe.
Programmer: InDesign, Photoshop, SharePoint Designer og Dreamweaver. CMS Regler for effektiv og rentabel web-kommunikation.

- Se hele CV.

Uddannelser


School of Business and Social Sciences / Aarhus Universitet

Kandidat i kommmunikation   Mere...

Bachelor i Spansk og kommunikation   Mere...


Scan Jour

Superbruger af Captia 3.0   Mere...


Aarhus Købmandsskole

Webredaktør   Mere...


Erhvervsakademi Aarhus

Multimedieteknologi og interaktionsdesign   Mere...


Viden Djurs

Web-Integrator   Mere...