Bachelor i Spansk og kommunikation


School of Business and Social Sciences / Aarhus Universitet


2001 - 2004

Færdigheder:

Markedskommunikation, PR, medieteori, journalistisk tekstproduktion, præsentationsteknik og public speaking, intern og ekstern kommunikation, kommunikationsplanlægning, effektmåling, kultur- og organisationsteori, produktudvikling, samt kvalitative og kvantitative analysemetoder til afdækning af image, omdømme, værdier, marked, muligheder, konkurrenter, trusler og alle former for markedskommunikation.

- Se hele CV.

Uddannelser


School of Business and Social Sciences / Aarhus Universitet

Kandidat i kommmunikation   Mere...

Bachelor i Spansk og kommunikation   Mere...


Scan Jour

Superbruger af Captia 3.0   Mere...


Aarhus Købmandsskole

Webredaktør   Mere...


Erhvervsakademi Aarhus

Multimedieteknologi og interaktionsdesign   Mere...


Viden Djurs

Web-Integrator   Mere...